Sợi Polyester 300/96 - Công ty TNHH SX TM Nguyễn Quỳnh